Tymowski Jarosław

Pseudonimy: „Sas”, „Strzemię”, „Doliwa”.

Stopień wojskowy: ppor./por.
Komenda Obwodu Radomsko.
Sztab 7 DP.
Komenda Obwodu Włoszczowa.

Pochodził z Ulesia, Gmina Dąbrowa Zielona.
Od listopad 1942r. do 15 sierpnia 1944r. Kierownik Referatu I Organizacyjnego Komendy Obwodu Radomsko.
Od 15 sierpnia1944r. kwatermistrz w 2 kompanii I batalionu 74 pp.
Niedługo później, wrzesień, przeniesiony do Sztabu 7 Dywizji Piechoty AK gdzie został kwatermistrzem.
Od  październik 1944r. Kierownik Referatu IV Kwatermistrzostwo Komendy Obwodu Włoszczowa. Funkcję piastuje do stycznia 1945r.
Jesienią 1944r. jest także kierownikiem „Uprawy” na terenie Inspektoratu Częstochowa.