Jedliński Aleksander

Pseudonim: "Franek".

Stopień wojskowy: ppor./por./kpt.

Zastępca szefa Oddziału V Łączność Komendy Okręgu, Szef łączności radiowej w Komendzie Okręgu.

Później w Komendzie Głównej w Warszawie.

Młodość i wojsko

Urodził się 27 czerwca 1914r. w Sandomierzu. Jego ojciec był rolnikiem.
W 1935r. uzyskał świadectwo dojrzałości w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marszałka J.Piłsudskiego w Sandomierzu.
-Od 1935r. w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 22 Dywizji Piechoty Górskiej w Przemyślu. Po ukończeniu której zdał egzamin i został przyjęty do Szkoły Podchorążych Łączności w Zegrzu.
-W 1938r. ukończył szkołę z trzecią lokatą i w stopniu podporucznika dostał przydział do I Batalionu Telegraficznego w Zegrzu (batalion manewrowy Centrum Wyszkolenia Łączności). Pełni tam funkcję dowódcy plutonu.

II wojna światowa

-W ramach mobilizacji w sierpniu 1939r. przydzielony do kompanii łączności jednej z rezerwowych dywizji piechoty. Ostatecznie trafia do Ośrodka Zapasowego VII Batalionu Telegraficznego z Poznania, który formował się w Lublinie.
-We wrześniu 1939r. ośrodek przez Krasnystaw, Hrubieszów maszeruje do Włodzimierza Wołyńskiego gdzie dociera 16 września 1939r.
-17 września, po wkroczeniu Sowietów, ośrodek demobilizuje się w okolicy Włodzimierza i Kowla.
-Ppor. Jedliński, wraz z grupą innych oficerów, dołącza do zgrupowania płk. Leona Koca, a następnie do 33 Rezerwowej Dywizji Piechoty płk. Tadeusza Zieleniewskiego.
-29 września dywizja została przez Niemców okrążona w rejonie Janów Lubelski - Nisko i po ciężkich walkach zmuszona do kapitulacji.
-3 październia 1939r. Jedliński dostaje się do niewoli i zostaje osadzony w Oflagu II B Arnswalde (Choszczno).
-Nocą 12/13 maja 1940r., wraz z grupą oficerów, wydostaje się z obozu wykopanym podkopem. Po miesięcznej wędrówce dociera do Kielc.
-Prawdopodobnie w lipcu 1940 jego brat kpt. rez. łączności Jan Jedliński "Kruk" włącza go do konspiracji.
-Do jesieni 1941r. jest zastępcą szefa Oddziału V Łączność Komendy Okręgu Kielce.
-Od jesieni 1941r. zostaje dowódcą wydzielonego plutonu kompani radiotelegraficznej "Orbis" działającego na terenie Okręgu Kielce i pełni jednocześnie funkcję szefa łączności radiowej w Oddziale V Komendy Okręgu Kielce.
-Jesienią 1943r. został powołany na stanowisko dowódcy kompanii "Orbis" w Warszawie.
-13 października 1943r. zostaje aresztowany w przypadkowej łapance. Podczas transportu na Pawiak udaje mu się zniszczyć posiadane przy sobie konspiracyjne materiały. Zwolniono go po trzech tygodniach dzięki staraniom rodziny i przyjaciół. Powraca do pracy w konspiracji i nadal dowodzi kompanią.
-Po 1 sierpnia 1944r. (wybuch Powstania Warszawskiego) skierowany do Puszczy Kampinoskiej celem nawiązania łączności radiowej dla potrzeb zrzutów lotniczych.
-2 października 1944r. awansowany do stopnia kapitana i odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.
-Po zakończeniu Powstania kontynuje działalność konspiracyjną.

Za Sowieta

-W maju 1945r. aresztowany przez UB w Łodzi i osadzony w więzieniu.
-We wrześniu 1945r. zwolniony na podstawie "amnesti".
-Po uwolnieniu wyjeżdża do Biskupic kołu Nysy, gdzie pracuje w gospodarstwie rolnym swojego szwagra.
-Ostatecznie powraca do Kielc ściągnięty przez ówczesnego wojewodę Iwańczyka do pracy przy organizacji Hufców Budowlanych. Przez trzy lata był w nich zastępcą komendanta ds. nauczania.
-Równolegle rozpoczął studia na Uniwersytecie w Łodzi, które ukończył w 1951r. uzyskując tytuł magistra nauk ekonomicznych
-W 1949r. rozpoczął pracę w Zjednoczeniu Przemysłu Artykułów Technicznych w Łodzi na stanowisku Naczelika Wydziału.
-W kwietniu 1979r. odszedł na emeryturę.
-Zmarł 25 marca 1982r.