Franke Artur

Pseudonim: „Artur”
Oddział II Wywiad Komendy Okręgu Kielce

-Syn Adolfa (radnego miasta Częstochowy, działacza społeczno-kulturalnego) i Wandy z domu Schleicher.
-Inżynier, chemik wykształcony w Szwajcarii.
-Szefował Częstochowskiemu Towarzystwu Narciarskiemu.
-Podczas okupacji niemieckiej był członkiem zespołu do zadań specjalnych Oddziału II Wywiad Komendy Okręgu Kielce,
-Za jego pośrednictwem łączniczkami w częstochowskiej ekspozyturze wywiadu zostały córki jego brata: Irena Franke „Iskra” i Halina Franke „Kozak”
-Aresztowany przez sowietów w 1945 r. zmarł na kole podbiegunowym.