Skura-Skoczyński Bronisław

Pseudonim: „Robotnik”

Stopień wojskowy: ppor./por.

Dowódca patrolu dywersyjnego w Obwodzie Radomsko

Dowódca II plutonu w oddziale partyzanckim w Obwodzie Radomsko

Zastępca dowódcy 2 kompanii 74 pp AK

W dokumentach czasem opisywany jako Skóra-Skoczyński, ale i w jego dokumentach i na nagrobku stosowany jest zapis Skura-Skoczyński stosujemy więc tą nazwę. 

 

Urodził się 29 VII 1909 r. w rodzinie Wawrzyńca i Anny z Jabłczyńskich.

-w konspiracji należał do struktur Podobwodu III – Rzejowice w Obwodzie Radomsko. Jego komendantem był Stanisław Sojczyński „Zbigniew”, który od października 1942 r. pełnił także funkcję zastępcy komendanta Obwodu Radomsko AK, a niedługo później został również szefem Kierownictwa Dywersji w Obwodzie.

- ukrywał się w Wierzbowcu pod Przedborzem u rodziny Wincentego Bartnika skąd dowodził grupą dywersyjną „Izabella” wchodzącą w skład Kedyw

- 27 V 1943 r. „Robotnik” oraz sierż. Zygmunt Czerwiński „Staw” zlikwidowali szefa Gestapo w Radomsku Willy'ego Bergera i jego zastępcę Johanna Wagnera.

-w nocy z 7 na 8 sierpnia 1943 r. bierze udział w akcji opanowania więzienia w Radomsku przygotowanej przez S.Sojczyńskiego. Dowodzi oddziałem szturmowym.

-po udanej akcji razem z innymi innymi żołnierzami pozostaje w lesie tworząc oddział partyzancki pod dowództwem S.Sojczyńskiego „Zbigniew”,

- w oddziale piastował funkcję dowódcy II plutonu, który w 1944 r. nosił kryptonim „Witold”,

-10 lutego 1944 r. – opanował Przedbórz,

-30 kwietnia 1944 r. ranny podczas akcji w Antoniowie,

-pod koniec lipca 1944 r., podczas mobilizacji do akcji Burza, oddział przekształcił się w 2 kompanie 74 pp, a „Robotnik” objął stanowisko zastępcy dowódcy kompanii,

Zmarł 20 kwietnia 1962 roku wskutek ciężkiej nieuleczalnej choroby Burgera, spoczywa w Łodzi na Dołach.