Kwiecień Ryszard

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Przed wojną członek młodzieżówki Stronnictwa Narodowego.
Podczas okupacji w Narodowej Organizacji Wojskowej gdzie pełnił funkcję dowódcy drużyny.
Po scaleniu przeszedł do AK.