Dąbrowski Józef

Pseudonim: „Sokół”
Stopień wojskowy: strzelec.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodzony w grudniu 1921r.
24 sierpień 1943r. wstąpił do oddziału partyzanckiego Narodowej Organizacji Wojskowej Tadeusza Kozłowskiego „Piotr”.
20 październik 1943r. grupa, na mocy porozumienia, wchodzi w skład oddziału partyzanckiego Armii Krajowej Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”, tworząc w nim II kompanię.
15 grudnia 1943r. zdemobilizowany na okres zimy tak jak cały oddział.
Od kwiecień 1944r. ponownie w oddziale.
11 maja 1944r. ginie w walce z Niemcami pod Gródkiem.