Herman Józef

Pseudonim: „Klin”
Stopień wojskowy: chor./ppor.
Komendant Placówki Kielce Wschód w Obwodzie Kielce

- od styczeń 1943 r. do styczeń 1945 r. Komendant Placówki Kielce Wschód