Adamski Wojciech

Zdjęcie z okupacji.

Pseudonim: „Czajka”.
Stopień wojskowy: kpr. pchor./ppor.
Placówka Kluczewsko w Obwodzie Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
Zwiad konny I batalionu 74 pp.


-Urodził się 17 kwietnia 1917r. w Kluczewsku. Syn Adama, administratora majątku Konarskich w Kluczewsku.
-Szkołę powszechną ukończył w Kluczewsku.
-Ukończył Średnią Szkołę Leśną w Brynelu, po której pracował jako leśniczy w lasach majątku Konarskich.
-20 września 1942r. wstąpił do AK i był żołnierzem Placówki Kluczewsko w Obwodzie Włoszczowa.
-Na przełomie 1942/43 ukończył kurs podchorążych i otrzymał stopień kapral podchorąży.
-Od jesieni 1942r. jeden ze współpracowników Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”, który był Komendantem Rejonu (Podobwodu) II obejmującego Placówkę Kluczewsko.
-Od czerwiec/lipiec 1943r. powołany na kwatermistrza oddziału partyzanckiego M. Tarchalskiego „Marcin”. Nie przebywa na stałe w lesie, ale prowadząc „legalne” życie zaopatruje oddział w żywność.
-Od lipiec/sierpień 1944r. zmobilizowany w ramach akcji Burza otrzymuje przydział do zwiadu konnego I batalionu 74 pp. Prawdopodobnie wtedy otrzymuje awans na ppor.
-Poległ 28 sierpnia 1944r. podczas rozpoznania niemieckich stanowisk w Rudzie Pilczyckiej. Pochowany na Gajówce.
-Po wojnie ekshumowany i pochowany na cmentarzu w Kluczewsku.