Kozłowski Czesław

Stopień wojskowy: por.
Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Przed wybuchem wojny był lekarzem wojskowym w I batalionie 2 ppLeg. w Staszowie.
Podczas okupacji lekarz w szpitalu w Staszowie
Prawdopodobnie od grudnia 1941 roku członek ZWZ.
W 1942 roku przechodzi do Batalionów Chłopskich.
W nocy z 6 na 7 listopada 1942 roku aresztowany przez Gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przeżył.