Dunin Alicja

Placówka Staszów.

Z domu Bieżanek.
Wciągnięta do konspiracji przez Rozalię Sztabę „Róża”.
Kolporterka prasy podziemnej na terenie placówki.
Przeszła szkolenie z zakresu łączności konspiracyjnej oraz udzielania pierwszej pomocy rannym.