Tworzyański Tomir

Pseudonim „Borsuk”.

Obwód Końskie SZP/ZWZ/AK.

Szef referatu VI BIP Komendy Obwodu.

Zginął podczas próby aresztowania w nocy z 1 na 2 listopada 1942 roku we własnym dom na Koczwarze.

Tworzyański Tomir

-Urodził się w 1912r.Mieszkaniec Koczwary koło Końskich. Absolwent Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Końskich. Student prawa.
-Od połowy listopada 1939 roku wokół wydającego w Końskich, konspiracyjny biuletyn Jana Wypiórkiewicza utworzyła się grupa w skład której wchodził także Tomir Tworzyański „Borsuk”. Z biegiem czasu kierownictwo nad grupą przejął „Borsuk”. Zapewne jeszcze w 1939 roku grupa nawiązała kontakt z Janem Stoińskim „Brzoza” tworzącym struktury Okręgu Bojowego Kielce, który podlegał majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu „Hubal”. Ostatecznie struktury te zostały pod koniec 1939 roku podporządkowane Służbie Zwycięstwu Polsce.
-Można przyjąć, że on początku roku 1940, na terenie powiatu koneckiego zaczął działalność Obwód Końskie ZWZ pod dowództwem Komendanta Jana Stoińskiego, który powołał podlegający sobie sztab. Tomir Tworzyański otrzymał w nim funkcję szefa referatu VI – Biuro Informacji i Propagandy. Jednocześnie kierował też wydawaniem biuletynu, który otrzymał nazwę „Sprawy Polskie”. Drukarnia została umieszczona w domu Tworzyańskiego na Koczwarze.
-W nocy z 1 na 2 listopada 1942 roku dom na Koczwarze został otoczony przez Niemców. Był to efekt zdrady Maksymiliana Szymańskiego „Relampago”. „Borsuk” po zaalarmowaniu nocujących w domu konspiratorów podjął walkę z napastnikami. Osłaniając odwrót kolegów sam został śmiertelnie postrzelony.
-Pochowany został na cmentarzu w Końskich w nieoznaczonej mogile razem z Janem Stoińskim, komendantem obwodu, który zginął tego samego dnia. Po 1945 roku w miejscu ich pochówku postawiono nagrobek.