Bularska Barbara

Pseudonim: „Basia”.

Oddział VI Komendy Okręgu.

Mieszkanka Kielc.

W 1944r. kolporterka pisma Oddziału VI BIP Okręgu „Prawda Polska”.