Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Przed wybuchem wojny działał w Stronnictwie Narodowym w Staszowie.
Od 1940 roku w Narodowej Organizacji Wojskowej. W sztabie Podokręgu Kieleckiego, który mieścił się w Staszowie, pełnił funkcję kwatermistrza.
Latem 1943 roku, po scaleniu z AK, podporządkował się rozkazom i przekazał nadzorowane przez siebie konspiracyjne magazyny żywnościowe w Staszowie i w klasztorze w Rytwianach.