Tarkowski Jan

Pseudonim: „Halny”
Stopień wojskowy: chorąży, ppor.
Organizacja: Polska Niepodległa.
Armia Krajowa.
Oddział partyzancki Antoniego Hedy „Szary”.
II batalion 272 pp, a po reorganizacji II batalion 3 ppLeg.

Dzieciństwo i służba wojskowa

-Urodził się 4 sierpnia 1894r. w miejscowości Czarże w powiecie chełmińskim. Syn Michała, robotnika kolejowego i Teofili z domu Klarowska.
-Ukończył szkołę powszechną i dwie klasy szkoły wydziałowej.
-Od 1915r. pracował jako robotnik w tartaku, a później jako uczeń kupiecki w firmie „Max Lipowski” w Bydgoszczy.
-W 1917 roku powołany do wojska niemieckiego i wysłany na front zachodni.
-3 stycznia 1919r. przystąpił jako ochotnik do oddziałów powstańczych w Wielkopolsce. W szeregach 3. kompanii 8 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 62 pp) wkroczył w styczniu 1920r. do Bydgoszczy.
-Żołnierz wojny polsko-bolszewickiej.
-W latach 1921-24 podoficer zawodowy w 62 pp.
-Od 1924r. żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza w służbach aprowizacyjnych. Najpierw służy w batalionie Nowe Święcany, a od 1936r. w twierdzy Osowiec.
-W 1927r. bierze ślub z Ireną Winkel (1906-1989)
-Od 25 sierpień 1939r. służy w 135 pp rez. ze składu 33 DP.

II wojna światowa

-Podczas kampanii obronnej 1939r. razem z pułkiem broni rejonu twierdzy Osowiec. Po wycofaniu dołącza do Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” z którą walczy m.in. pod Kockiem.
-Po kapitulacji dostaje się do niewoli sowieckiej z której ucieka w Sarnach.
-Dzięki pomocy żony unika także niewoli niemieckiej i powraca do Bydgoszczy, gdzie mieszka u teścia.
-W listopadzie 1939r. zagrożony aresztowaniem opuszcza z żoną Bydgoszcz i przenosi się do Skarżyska. Oboje znajdują zatrudnienie w zakładach „Hasag”.
-Prawdopodobnie w 1940r. wstępują do organizacji Polska Niepodległa. Jan przyjmuje pseudonim „Halny”, a jego żona „Tamara”.
-Z biegiem czasu „Halny”, który w zakładzie otrzymuje stanowisko magazyniera.
-Od 1942r. w strukturach Armii Krajowej bierze udział w wynoszeniu amunicji z zakładu, jego konspiracyjnej produkcji oraz wywożenia z zakładu całych ciężarówek amunicji na podstawie fałszywych dokumentów.
-4 czerwca 1944r. jego żona „Tamara” została aresztowana i po pobycie w więzieniu w Kielcach została skierowana do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie.
-On sam uniknął aresztowania i znalazł schronienie w oddziale partyzanckim Antoniego Hedy „Szary” gdzie otrzymał funkcję szefa oddziału.
-Pełnił ją także (szef batalionu) podczas akcji Burza kiedy oddział najpierw tworzył II batalion 272 pp, a po reorganizacji II batalion 3 ppLeg.
-Podczas akcji Burza awansowany na chorążego, a następnie ppor.

Za Sowieta

-Po 1945r. powrócił do Bydgoszczy gdzie podjął pracę jako magazynier w Fabryce Maszyn „Ebhard” przy ul. Ś. Trójcy.
-Od 1 wrzesień do 31 październik był referentem finansowym w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej.
-Odszedł z MO na własną prośbę i zatrudnił się w Fabryce Mundurów „Industria” na stanowisku kierownika Wydziału Planowania Produkcji.
-Był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej i przewodniczącym jej Komitetu Zakładowego. Później został członkiem PZPR.
-Aby zostać ławnikiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy skłamał i napisał, że był żołnierzem oddziału Batalionów Chłopskich por. „Wąsowicza” (w rzeczywistości był to oddział AK).
-Po ujawnieniu jego prawdziwej przeszłości konspiracyjnej odsunięty od wszystkich funkcji partyjnych.
-Pracownik księgowości Państwowych Domów Towarowych.
-Zmarł 21 stycznia 1964r.