Finke Czesław

Pseudonim: „Wierzba”.
Stopień wojskowy: plutonowy/sierżant/ppor. czasu wojny.
Polski Związek Wolności.
Narodowa Organizacja Wojskowa.
Armia Krajowa – Placówka Chrząstów, Obwód Włoszczowa.
Kedyw Obwodu Włoszczowa.
II batalion 74 pp.

Mechanik z zawodu. Zatrudniony w majątku ziemskim w Chrząstowie.
Od jesieni 1939r. jeden z organizatorów Ogniska Walki organizacji Polski Związek Wolności. Jednym z pierwszych zadań organizacji jest zbieranie broni, której w tajnym magazynie zgromadzono duże ilości.
Jesienią 1941r. ,na skutek aresztowań w Okręgu Częstochowa PZW, utracił on kontakt ze swoimi władzami i zimą 1941r. podporządkował się Narodowej Organizacji Wojskowej.
Latem 1943r. grupa podporządkowała się AK i formalnie weszła w skład Placówki Chrząstów, Obwód Włoszczowa.
Niezależnie od tego „Wierzba” i jego najbliżsi współpracownicy tworzą patrol dywersyjny, który wchodzi w skład Kedyw Obwodu Włoszczowa i blisko współpracuje z oddziałem partyzanckim Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”.
Od 19 sierpień 1944r. oficer broni w sztabie II batalionu 74 pp.
Zdemobilizowany w listopadzie 1944r. pozostaje w lesie, w bunkrach na Pękowcu.
6 stycznia 1945. podczas wizyty w bunkrach Komendanta Głównego AK zostaje przez niego odznaczony Krzyżem Walecznych.
W lesie do 19 stycznia 1945r.