Hupa Stefan Marek

Pseudonim: „Bocian”.

Placówka Włoszczowa Miasto.
Komenda Obwodu Włoszczowa.

Urodzony 24 czerwca 1912r. Syn Szczepana i Julianny zamieszkały we Włoszczowie.
W ZWZ od 1940 należy do Placówki Włoszczowa Miasto.
Nie wiemy od kiedy zostaje kierownikiem sekcji kolarzy Referatu V Łączność Komendy Obwodu Włoszczowa.
Aresztowany 31.10.1943 w "krwawą niedzielę" i wywieziony do obozu koncentracyjnego.
Powraca w sierpniu 1945r.