Tomczak Stanisław

Pseudonim: „Zych”
Stopień wojskowy: kpr. pchor.
Pluton 201 Placówki Końskie, Obwód Końskie.
Oddział Dywersji Bojowej (Kedyw) Obwodu Końskie.

-Urodził się 24 maja 1922r. w Łodzi.
-Do 1939r. złożył „małą maturę” w łódzkim Gimnazjum i Liceum im. I Prezydenta RP Gabriela Narutowicza.
-Na przełomie 1940/41 przybył do Końskich razem z rodziną swojego szwagra Konstantego Grycana „Cis” (późniejszy Powiatowy Delegat Rządu RP).
-W Końskich kontynuował naukę na tajnych kompletach.
-Nie wiemy dokładnie kiedy został przyjęty do konspiracyjnego plutonu 201.
-Na przełomie listopad/grudzień 1942r. został przesunięty do Oddziału Dywersji Bojowej Obwodu Końskie.
-Od początku marca do połowy czerwca 1943r. brał udział w kursie podoficerski, po którego ukończeniu uzyskał awans na stopień kapral podchorąży.
-12 lipca 1943r. po wsypie w konspiracyjnej kryjówce w Końskich (dom Chmielowskiego określany jako „Plebania”), „Zych” oraz część innych żołnierzy Oddziału Dywersji Bojowej opuszcza miasto i tworzy leśny oddział w rejonie Końskich. Dowódcą został kpr. pchor. Kazimierz Chojniarz „Wacek”, a później Tadeusz Jencz „Allan”.
-Po kilku dniach „Zych” podejmuje decyzję o powrocie do Końskich.
-20 lipca 1943r. „Zych” idąc ulicą Małachowskiego w Końskich zorientował się, że obserwuje go idący za nim gestapowiec Klughardt. Aby zgubić ogon „Zych” wszedł do sklepu Tchórzewski - Łyczkowski. Liczył, że uda mu się niepostrzeżenie wyjść tylnym wyjściem. O możliwości takiej wiedzieli jednak Niemcy, którzy często odwiedzali sklep naprawiając tam różne rzeczy. Gdy „Zych” wyszedł przez sklep na podwórko zastał tam już gestapowca z odbezpieczonym pistoletem w ręce. Na ucieczkę było zbyt późno, ale „Zych” zaryzykował. Zginął na miejscu.