Bucki Józef

Pseudonim: „Sęk”.

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Brał udział w szkoleniach żołnierzy placówki prowadzonych w lasach golejowskich.

W II połowie 1943 roku uczestniczył w kursie podoficerskim zorganizowanym przez Komendanta Podobwodu Staszów.

Zmobilizowany w ramach akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” brał udział w walce w Rytwianach i o Staszów. Prawdopodobnie zdemobilizowany w sierpniu 1944r.