Kuśmierski Aleksander

Pseudonim: „Sęp”.

Stopień wojskowy: ppor./por.
Komendant Placówki Moskorzew.
Komendant Podobwodu II w Obwodzie Włoszczowa.
Komenda Obwodu Włoszczowa.

Urodzony 21 stycznia 1912r. Syn Piotra i Franciszki. Mieszkaniec wsi Goleniowy, Gmina Moskorzew, gdzie prowadzi gospodarstwo rolne.
W II RP pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Przysposobienia Wojskowego.
Już jesienią 1939r. w konspiracji SZP.
Prawdopodobnie od początku 1940r. do maj 1944r. Komendant Placówki Moskarzew.
Od czerwiec 1944r. do styczeń 1945r. Komendant Rejonu III (Placówki: Szczekociny, Rokitno, Radków, Moskarzew i Słupia).
Od połowy 1943r. do (?) sprawuje też funkcję Kierownika Referatu X Przerzutów Powietrznych Komendy Obwodu Włoszczowa.
Stoi także na czele Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa w ramach Powiatowej Delegatury Rządu.