Głogowski

Komenda Obwodu Włoszczowa.

Lekarz weterynarii we Włoszczowie.
Od ? do koniec luty 1942r. zastępca Kierownika Referatu IV Kwatermistrzostwo Komendy Obwodu Włoszczowa.
Po aresztowaniu Kierownika Referatu (Jan Głowacki „Długi”) sam zagrożony aresztowaniem opuszcza teren.