Bielecka Maria

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Mieszkanka Bogorii. Matka Tadeusza Bieleckiego.
Zgodnie z jego relacją współpracował z wywiadem AK w Warszawie, a meldunki przewoziła właśnie jego matka.