Suligowski Józef Roman

Pseudonimy: „Jastrząb”, Jakub”
Stopień wojskowy: st. sierż./ppor.
Organizacja: Polska Niepodległa.
Okręg Przemysłowy „Centrum” w ramach AK.

-Urodzony w 1900r. w Skarżysku-Kamiennej.
-Prawdopodobnie od maj 1940r. organizuje struktury organizacji: Polska Niepodległa na terenie Skarżyska i okolic. Tworzy on Obwód nr. 3 w Okręgu Kielce, którego Suligowski jest Komendantem.
-8 lutego 1942r. doprowadza do wcielenia do Polski Niepodległej części ludzi z miejscowej Polskiej Organizacji Zbrojnej. Na mocy porozumienia Komendantem Obwodu zostaje Józef Idzikowski „Boruta”, „Zagłoba” wywodzący się z tej ostatniej.
-Na przełomie 1942/43r. Komendantem Obwodu ponownie zostaje Suligowski „Jastrząb”. Jednocześnie dochodzi do wchłonięcia miejscowych struktur Okręgu Przemysłowego „Centrum” (będących już formalnie w AK). Zresztą sama Polska Niepodległa ma także przekazać do AK swoje plutony liniowe.
-Suligowski „Jastrząb” pozostaje Komendantem Obwodu „C-II” Skarżysko w ramach Okręgu Przemysłowego „Centrum”, który podlega bezpośrednio Komendzie Głównej AK.
-Funkcję piastuje do końca niemieckiej okupacji organizując wiele śmiałych akcji w ścisłej współpracy ze strukturami Armii Krajowej.
-W 1943r. obejmuje także funkcję inspektora w Komendzie Okręgu Przemysłowego.