Szpak Zygmunt

Zdjęcie z okupacji.

 

 

Pseudonim: „Bury”, „Stefan”, „Stefan Szary”
Stopień wojskowy: ppor.
Placówka Włoszczowa Miasto Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
1 kompania I batalionu 74 pp.

 

Urodził się w maju 1912r.
W konspiracji żołnierz Placówki Włoszczowa Miasto.
Od lata 1943r. do listopad 1943r. Komendant Placówki Włoszczowa Miasto.
Od 4 listopada 1943r. w oddziale partyzanckim Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” z przydziałem do 1 kompanii.
15 grudnia 1943r. zdemobilizowany na okres zimy.
-Od 1943/44r. do lipiec 1944r. Komendant Rejonu I Obwodu Włoszczowa
Bierze udział w zgrupowaniu przed opanowaniem Włoszczowy dowodząc I plutonem oraz w samej akcji opanowania miasta w nocy z 18/19 marca 1944r.
Od 21 lipca 1944r. ponownie w oddziale „Marcina”. Obejmuje dowództwo IV plutonu złożonego z Rosjan.
10 sierpnia 1944r. IV pluton (72 żołnierzy) został przekazany sowieckiemu oddziałowi partyzanckiemu.
Pomiędzy 10, a 14 sierpnia zostaje zastępcą dowódcy 1 kompanii I batalionu 74 pp.
W listopadzie 1944r. zdemobilizowany.