Zasadzki Stanisław

Pseudonim „Sobota”.

Stopień wojskowy: kapral podchorąży.

Lekarz Komendy Miasta Końskie oraz Komendy Obwodu Końskie.

Jest jednocześnie lekarzem Związku Odwetu i Kedywu.

Aresztowany 20 sierpnia 1943r.

-Urodzony w 1917 roku.

-Uczeń koneckiego gimnazjum i liceum – matura w roku 1934. W latach szkolnych był drużynowym II drużyny gimnazjalnej im. Romualda Traugutta w Końskich. Odbył pełny kurs Szkolnego Przysposobienia Wojskowego.

-Po maturze rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
-Jesienią 1939 roku wstąpił w Końskich do konspiracyjnej grupy tworzonej przez kapitana Stanisława Józefa Lipińskiego z którym wiązały go więzy rodzinne. Po przeniesieniu Lipińskiego na początku 1940 roku do Lublina grupa została przekazana do struktur ZWZ.

-„Sobota” objął wtedy stanowisko lekarza Komendy Obwodu.

-W 1941 roku zaczął pełnić funkcję lekarza Komendy Miasta. Jednocześnie pełnił funkcję lekarza Związku Odwetu, a następnie Kedywu.
-Od początku stycznia 1942r. do połowy czerwca 1942 roku uczestniczy w Pierwszym Zastępczym Kursie Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty organizowanym przez Komendę Obwodu. Po zdaniu egzaminu został mianowany kapralem podchorążym.
-Aresztowany 20 sierpnia 1943 roku. Przeszedł śledztwo w Radomiu po którym został skierowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz.
-Po 1945 roku ukończył studia medyczne i pracował jako lekarz w Końskich