Jencz Tadeusz

Pseudonim: „Ksiądz”, „Allan”.
Stopień wojskowy: starszy strzelec, kapral.
Pluton 201 Placówki Końskie, Obwód Końskie.
Oddział Dywersji Bojowej (Kedyw) Obwodu Końskie.
Oddział partyzancki Tadeusza Jencza „Allan”.
II Zgrupowanie Zgrupowań Partyzanckich „Ponury”.

Młodość

Urodził się 2 stycznia 1924 r. w Łodzi. Był synem Edmunda i Zofii z d. Jasińskiej. Dziadek Tadeusza zmienił nazwisko z Jentsch, ale świadomie zdecydował się na spolonizowanie i zmianę nazwiska na Jencz. Ojciec był znanym działaczem spółdzielczym i kierownikiem oddziału „Społem” w Łodzi. Matka była gospodynią domową.
Przed wybuchem wojny uczył się w Państwowym Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Łodzi gdzie ukończył dwie klasy.

II wojna światowa

-W 1939r. przeprowadził się do Końskich i zamieszkał przy ul. Kanałowej 13 w domu Chmielowskich (matka Jencza i Chmielowska były siostrami).
-Kontynuował naukę na tajnych kompletach i w ukończył 1 klasę liceum ogólnokształcącego.
-Do konspiracji wstąpił w czerwcu 1942r. Przysięgę od niego odbierał jego kuzyn Tadeusz Chmielowski „Klon” u którego mieszkał. Jencz przyjął pseudonim „Ksiądz”. Od tego pseudonimu dom przy ulicy Jatkowej (miejsce konspiracyjnych spotkań, a później także magazyn) otrzymał nieoficjalnie kryptonim „Plebania”.
-Został przydzielony do plutonu nr 201 w Końskich pod dowództwem Zygmunt Wyrwicz „Cumulus”.
-Był zatrudniony w Oddziale PSS „Społem” w Końskich. Jako konwojent często jeździł ciężarówką do Warszawy, załatwiając tam, przy okazji, konspiracyjne sprawy.
-Od sierpnia 1942r. żołnierz zespołu dywersyjnego w ramach plutonu 201. Na przełomie listopad/grudzień przekształcony w Oddział Dywersji Bojowej Obwodu Końskie.
-Nocą 2/3 listopada 1942r. brał udział w akcji opanowania więzienia w Końskich podczas której uwolniono aresztowanych wcześniej żołnierzy AK. Za swoje zaangażowanie w akcji odznaczony został Krzyżem Walecznych.
-W grudniu 1942r. awansowany został na starszego strzelca.
-26 grudnia 1942r. razem z Zygmuntem Wyrwiczem „Cumulus” wykonał wyrok na agencie Gestapo (Maksymilian Szymański „Relampago”).
-Na początku 1943r. w koneckim obwodzie zorganizowane zostały oficjalny Zastępczy Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty. Egzamin odbył się 4 lipca 1943 r. Po zdanym egzaminie awansowany do stopnia kaprala.
-W dniu 12 lipca 1943r. na skutek donosu, dom przy ulicy Jatkowej został otoczony przez Niemców. Jencza z jeszcze jednym żołnierzem ucieka. Zagrożeni aresztowaniem konspiratorzy z Oddziału Dywersji Bojowej opuszczają miasto.
-14 lipca 1943r. powstaje z nich oddział partyzancki którego pierwszym dowódcą jest ówczesny szef Kedyw Obwodu Końskie Kazimierz Chojniarz „Walcz”, a po kilku dniach faktycznym dowódcą zostaje Jencz, który zmienił pseudonim na „Allan”.
-19 sierpnia 1943r. oddział „Allana” wszedł w skład II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich „Ponury” jako 3 pluton „konecki”. Jego dowódcą pozostał Jencz.
-Po śmierci dowodzącego II Zgrupowaniem „Robota” w dniu 14 października 1943r. oddział po raz ostatni dotarł na koncentrację na Wykus. W pierwszych dniach listopada 1943r. na rozkaz Jana Piwnika „Ponurego” żołnierze z Końskich zostali zwolnieni na zimę do domów.
-Nocą 7 listopada 1943r. żołnierze dotarli w rejon Skałki koło Rogowa. Wchodząc do wsi nie zachowali ostrożności. Prawdopodobnie nie spodziewali się niemieckiego patrolu, I batalionu 22 pułku policji SS, stacjonującego wówczas w Końskich, wysłanego na rutynową kontrolę.
Partyzanci weszli w pierwsze zabudowania, mijając ukrytych kilku Niemców. Dopiero po kilkuset metrach natknęli się na większą grupę wrogów. Próbując się wycofać, dostali się w krzyżowy ogień wroga. Podczas przebijania się śmiertelnie ranny został kpr. Tadeusz Jencz „Allan”, a ranny w rękę został Roman Świtakowski „Tryb”. Pozostali żołnierze zdołali bezpiecznie się wycofać.
-Kpr. Jencz pochowany został w leśnej mogile.
-W 1945r. został ekshumowany i pochowany na kwaterze partyzanckiej na cmentarzu parafialnym w Końskich. Po kilkunastu latach został ponownie ekshumowany i przeniesiony na cmentarz stary w Łodzi (aleja nr 10).
Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Wojennego Virtuti Militari (V klasy).