Sokalski Stefan

Pseudonim: „Góral”

Referat II wywiad Komendy Obwodu Kielce

-Syn dawnego kierownika jednej z kieleckich szkół podstawowych, Michała Sokalskiego.
-Harcerz
-Bardzo wcześnie wstąpił razem z dwoma braćmi do ZWZ. Należeli do grupy sabotażowo – dywersyjnej w referacie II wywiad Komendy Obwodu której szefem był Antoni Wacławik „Saturn”. Centralnym punktem spotkań grupy był dom „Saturna” przy ulicy Szerokiej 14 (dziś Żeromskiego). Grupa prowadziła nasłuch radiowy, kolportowała prasę i przygotowywała się do zadań sabotażowo – dywersyjnych. W tym celu przeprowadzono kilka akcji rozbrajania Niemców.
-8 lutego 1941 r. wszyscy członkowie grupy poza Władysławem Wojtasikiem „Wicher” (nie było go wtedy w domu) zostali aresztowani za sprawą Józefa Małachowskiego „Wilk” – niemiecki agent.
-Początkowo osadzony w kieleckim więzieniu przy ul. Zamkowej, a następnie wywieziony do obozu w Auschwitz, gdzie został zamordowany.