Jędruszek Stefan

Zdjęcie powojenne.

Pseudonim: „Oporny”.
Stopień wojskowy: strzelec/kpr.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
I batalion 74 pp.

Urodził się 15 lutego 1919r. w Kostkowicach. Syn Stanisława. W wieku dziewięciu lat utracił rodziców.
-Szkołę powszechną ukończył w 1936r. w Zawierciu.
-W czerwcu 1939r. ukończył Szkołę Rzemieślniczo – Przemysłową w Zawierciu.
-Wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego i kampanię jesienną 1939r. przebył w 11 pp z Tarnowskich Gór.
-Po zakończeniu walk uniknął niewoli i powrócił do Zawiercia, gdzie mieszkał u swoich kolegów.
-Wstąpił do ZWZ (nie wiemy dokładnie kiedy) gdzie zajmował się kolportażem gazetki „Przedświt” wydawanej od wiosny 1941r. do 2 sierpnia 1941r. przez Organizację Orła Białego.
-Zagrożony aresztowaniem przenosi się do miejscowości Przyłęk, Gmina Szczekociny, gdzie prawdopodobnie wiąże się z konspiracyjnym ruchem ludowym.
-Od 4 lipca 1943r. w oddziale partyzanckim M. Tarchalskiego „Marcin”. Podczas jednej z akcji ranny, na leczenie skierowany do szpitala w Radomsku.
Podczas akcji Burza w I batalionie 74 pp, z przydziałem do I plutonu w 2 kompanii. W oddziale aż do jesiennej demobilizacji.
-W 1945r. wyjechał na ziemie zachodnie i osiedlił się w miejscowości Pobieda, blisko granicy z Czechosłowacją.
-Ujawnił się przez UB w Bolesławcu.
-Na przełomie 1945/46 ukrywał ośmiu żołnierzy AK ściganych przez UB, których przeprowadził następnie przez granicę.
-Przeniósł się do Świeradowa Zdroju, gdzie najpierw pracował w Uzdrowisku, a następnie prowadził kiosk Ruch.
Zmarł 12 maja 1996r.