Lipczewski Jan Wojciech

Zdjęcie przedwojenne.

Pseudonimy: „ Wojtek ”, „ Wierzyca”, „ Andrzej”.

Stopień wojskowy: rotmistrz.

Inspektorat Częstochow AK.

 

 

 

 

 

 

 

W wojsku

Urodzony w 1917r. Rotmistrz 19 pułku Ułanów Wojska Polskiego.
Od jesieni 1939r. żołnierz konspiracyjnej organizacji Tajna Armia Polskiej założonej w Warszawie. Początkowo skierowany do Hrubieszowa gdzie tworzył zalążki organizacji. Jeszcze w 1939r. skierowany do Kielc gdzie pod pseudonimem "Wojtek" organizował struktury, na czele których stał rtm. Janusz Poziomski. Lipczewski był formalnie jego zastępcą.
Po aresztowaniu Poziomskiego, połowa lutego 1940r., został Komendant Okręgu VI TAP Kielce.

Zdjęcie z okupacji.

Na przełomie 1940/41r. organizacja weszła do Konfederacji Narodu, a następnie została jej zbrojnym ramieniem: Konfederacja Zbrojna.
W połowie 1941r. Komendantem IV Okręgu KZ został przysłany z Warszawy ppłk Stanisław Mirecki "Butrym", a jego zastępcą Lipczewski "Wojtek".
We wrześniu 1941r. Konfederacja Zbrojna podporządkowała się ZWZ.
W kwietniu 1942r. Lipczewski przeniósł się do Częstochowy ściągnięty tam przez S. Mireckiego "Butrym", który miesiąc wcześniej objął funkcję Inspektora Częstochowskiego.
Lipczewski objął w Sztabie Inspektoratu funkcję szefa referatu organizacyjnego, którą sprawował do 8 września 1942r. kiedy to jego przełożony został aresztowany. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Prawdopodobnie wziął udział w akcji odbicia Inspektora w dniu 4 października po czym udał się z nim na melinę. Prawdopodobnie odwiedzał w tym czasie Warszawę.
W styczniu 1943r. skierowany przez Komendę Główną do Inspektoratu AK Nowy Sącz (Okręg Kraków). Pod fałszywym nazwiskiem Stefan Mikulski przejął on 2 lutego 1943r. Inspektorat jako adiutant nowo mianowanego Inspektora ppłk S. Mireckiego "Butrym", "Wit", „Pociej" który przybył na teren w późniejszym czasie z zadaniem odbudowy struktur.
27 sierpnia 1944r. S. Mirecki został przez Niemców aresztowany i odtąd przez miesiąc (do 22 lipca 1994r.) Lipczewski był p.o. Inspektora.
Po utworzeniu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich i jego zaprzysiężeniu 24 września 1944 roku jako jednostki Wojska Polskiego, por. Lipczewski dowodził I batalionem 1 PSP AK.
Zmarł 27 października 1991 r.