Lipczewski Jan Wojciech

Zdjęcie przedwojenne.

Pseudonimy: „ Wojtek ”, „ Wierzyca”, „ Andrzej”.

Stopień wojskowy: rotmistrz.

Inspektorat Częstochow AK.

 

 

 

 

 

 

 

-Urodzony w 1917r.

-Uczęszczał do Gimnazjum im. M. Reja w Kielcach (od 1934r. Gimnazjum i Liceum im. S. Żeromskiego)

-W roku szkolnym 1933/1934  prezes koła sportowego które liczyło 95 członków i posiadało sekcje: piłki nożnej, hokeja, narciarską, piłki siatkowej i koszykowej.

-Maturę zdał w 1937 r.

-Rotmistrz 19 pułku Ułanów Wojska Polskiego.
-Od jesieni 1939r. żołnierz konspiracyjnej organizacji Tajna Armia Polskiej założonej w Warszawie.

-Początkowo skierowany do Hrubieszowa gdzie tworzył zalążki organizacji.

-Jeszcze w 1939r. (listopad) skierowany do Kielc gdzie pod pseudonimem "Wojtek" organizował struktury, na czele których stał rtm. Janusz Poziomski. Lipczewski był formalnie jego zastępcą.
-Po aresztowaniu Poziomskiego, połowa lutego 1940r., został Komendant Okręgu VI TAP Kielce.

Zdjęcie z okupacji.

Na przełomie 1940/41r. organizacja weszła do Konfederacji Narodu, a następnie została jej zbrojnym ramieniem: Konfederacja Zbrojna.
W połowie 1941r. Komendantem IV Okręgu KZ został przysłany z Warszawy ppłk Stanisław Mirecki "Butrym", a jego zastępcą Lipczewski "Wojtek".
We wrześniu 1941r. Konfederacja Zbrojna podporządkowała się ZWZ.
W kwietniu 1942r. Lipczewski przeniósł się do Częstochowy ściągnięty tam przez S. Mireckiego "Butrym", który miesiąc wcześniej objął funkcję Inspektora Częstochowskiego.
Lipczewski objął w Sztabie Inspektoratu funkcję szefa referatu organizacyjnego, którą sprawował do 8 września 1942r. kiedy to jego przełożony został aresztowany. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się. Prawdopodobnie wziął udział w akcji odbicia Inspektora w dniu 4 października po czym udał się z nim na melinę. Prawdopodobnie odwiedzał w tym czasie Warszawę.
W styczniu 1943r. skierowany przez Komendę Główną do Inspektoratu AK Nowy Sącz (Okręg Kraków). Pod fałszywym nazwiskiem Stefan Mikulski przejął on 2 lutego 1943r. Inspektorat jako adiutant nowo mianowanego Inspektora ppłk S. Mireckiego "Butrym", "Wit", „Pociej" który przybył na teren w późniejszym czasie z zadaniem odbudowy struktur.
27 sierpnia 1944r. S. Mirecki został przez Niemców aresztowany i odtąd przez miesiąc (do 22 lipca 1994r.) Lipczewski był p.o. Inspektora.
Po utworzeniu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich i jego zaprzysiężeniu 24 września 1944 roku jako jednostki Wojska Polskiego, por. Lipczewski dowodził I batalionem 1 PSP AK.
Zmarł 27 października 1991 r.