Niewiadomski Jan

Pseudonim: „Smołucha”
Stopień wojskowy: podporucznik
Komendant Rejonu/Podobwodu Zachodniego w Obwodzie Kielce

-leśniczy lasów prywatnych majątku będącego własnością Jana Wielowiejskiego,
-zatrudniony jako Nadleśniczy w Nadleśnictwie Krasna, które miało siedzibę w gajówce w Serbinowie,
-od początku 1940r. Komendant Rejonu Zachodniego w Obwodzie Kielce ZWZ. Rejon określany był także, jako Inspektorat Krasna-Mniów i obejmował gminy: Mniów, Łopuszno, Niewachlów, Snochowice, Piekoszów, Zajączków, Korzecko i Miasto Chęciny.
-19 stycznia 1943 roku aresztowany wraz ze swoim sztabem, umieszczony w więzieniu przy ulicy Zamkowej w Kielcach.
-po śledztwie skierowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz.
-przeżył.