Redlich-Michalski Tadeusz

Pseudonim: „Tad”
Stopień wojskowy: ?/por.
Placówka Końskie
Intendent kwatery sztabu Korpusu Kielce

-Prawdziwe nazwisko Tadeusz Redlich. Mieszkaniec pogranicza polsko-niemieckiego. Po wybuchu wojny uciekł do Końskich gdzie pod fałszywym nazwiskiem Michalski został zatrudniony w „Społem”. 
-Prawdopodobnie od 1940 r. odpowiada za sprawy gospodarcze w Placówce Końskie.
-Przeniesiony służbowo do Kielc (koniec 1942 lub początek 1943 r.) gdzie kieruje oddziałem skupu rolnego w „Społem”.
-W sierpniu 1944 r. powołany na stanowisko intendenta w Kwaterze sztabu Korpusu Kieleckiego AK.
-Awansowany do stopnia porucznika.