Szemraj Stefan

Zdjęcie powojenne.

Pseudonimy: „Sęk”, „Szyszka”.

Komenda Obwodu Włoszczowa.
Oddział partyzancki M. Tarchalskiego „Marcina”.

Podczas okupacji był kierownikiem Inspektoratu Włoszczowa Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
Ściśle współpracował z Kierownikiem referatu V Łączność Komendy Obwodu Włoszczowa w ramach którego działała komórka legalizacyjna. Szemraj fikcyjnie zatrudniał wskazane osoby dając im możliwość swobodnego poruszania się do terenie obwodu.
4 października 1943r. Niemcy uderzyli w inspektorat. Szemraj ucieka i odtąd ukrywa się.
Od październik 1944r. zostaje skierowany do oddziału partyzanckiego M. Tarchalskiego „Marcina” gdzie występuje pod pseudonimem „Szyszka”.