Ostrowski Stefan

Zdjęcie powojenne.

Pseudonim: „Karol”.
Stopień wojskowy: strzelec/kapral.
Placówka Włoszczowa Miasto Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.
1 kompania I batalionu 74 pp.

Urodził się 18 listopada 1918r. we Włoszczowie. Syn Władysława i Gabryeli prowadzących we Włoszczowie gospodarstwo rolne.
Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał rodzicom w gospodarstwie.
Do ZWZ wstąpił w roku 1941 i został żołnierzem Placówki Włoszczowa Miasto Obwód Włoszczowa.
Od 4 listopad żołnierz oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin” z przydziałem do 1 kompanii.
15 grudnia 1943r. zdemobilizowany na okres zimy.
28 stycznia 1944r. ranny (postrzał od bojówki GL/AL) podczas przewożenia odbiorników radiowych.
Od kwietnia 1944r. ponownie w oddziale partyzanckim, awansowany na starszego strzelca.
Podczas akcji Burza w 1 kompanii I batalionu 74 pp jest gońcem konnym w poczcie dowódcy.
Awansowany na kaprala.
Zdemobilizowany w listopadzie 1944r.
Zmarł 24 czerwca 1986r.