Stanisławski Jan

Pseudonim „Igo”.

Stopień wojskowy: starszy strzelec podchorąży.

Wywiad Komendy Miasta Końskie, Obwód Końskie.

Żołnierz Plutonu 202, a następnie Plutonu 201, gdzie od jesieni 1943 roku do 19.I.1945 r. dowodzi drużyną.

-Urodzony w Końskich w 1918 roku. Ukończył średnią szkołę ogrodniczą. Prowadził w Końskich rodzinne gospodarstwo ogrodnicze.

-Już w listopadzie 1939 roku należał do konspiracyjnej grupy Maksymiliana Szymańskiego, która prawdopodobnie miała związki z Organizacją Orła Białego. Podstawowym zadaniem grupy, poza wyszukiwaniem odpowiednich osób do organizacji, było wyszukiwanie i zabezpieczanie broni pozostałej po wrześniowych walkach.
-Od połowy listopada 1939 roku wszedł w struktury Okręgu Bojowego Kielce tworzone w Końskich przez Jana Stoińskiego.
-Od początku 1940 roku organizacja podporządkowana ZWZ. Stanisławski czynny jest w pionie wywiadu Komendy Miasta Końskie ZWZ.
-Od wiosny 1941 roku do czerwca 1942 r. żołnierz Plutonu nr 202 w Końskich. Przydzielony do niego podczas reorganizacji miejskich plutonów w dalszym ciągu utrzymywał kontakty z kolegami, którzy zostali przydzieleni do Plutonu 201
-W nocy z 30 na 31 marca 1942r. bierze udział w zabezpieczeniu zrzutu lotniczego na placówce odbiorczej „Kopyto”.
-Od początku stycznia 1942 do połowy czerwca 1942 roku uczestniczy w Pierwszym Zastępczym Kursie Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty organizowanym przez Komendę Obwodu. Po zdaniu egzaminu został mianowany starszym strzelcem podchorążym.
-W czerwcu 1942 roku przenosi się do Plutonu 201.
-Nie jest do końca jasna rola jaką pełnił podczas rozpracowywania przez wywiad osoby Krajewskiego (domniemanego szefa organizacji Miecz i Pług). Niektóre źródła wskazują, że na polecenie organizacji współpracę z nim nawiązał właśnie Stanisławski, który został nawet adiutantem Krajewskiego.
- Od jesieni 1943 roku do 19 stycznia 1945 roku dowódca drużyny w Plutonie 201.
-Podczas Akcji „Burza” zajmował się aprowizacją 3 pp Leg. AK.