Dorobczyński Bronisław

Pseudonim: „Bronek”
Stopień wojskowy: kapitan

Obwód Włoszczowa?

B. Dorobczyński "Bronek"

-urodził się 26 czerwca 1884 r. w Suchedniowie w rodzinie Józefa i Antoniny z Silewiczów. Miał siostrę i młodszego brata Aleksandra.

-ukończył seminarium nauczycielskie w Jędrzejowie,

-pod pseudonimem „Czarny Janek” był członkiem  Organizacji Bojowej PPS,

-od 1905 r. przebywał w terenie Czeladzi. Jego przyjazd zdecydowanie ożywił działalność spiskową tajnej organizacji bojowej, funkcjonującej na tym terenie od kilu lat. Z powodu zaostrzonych represji i prześladowań władz carskich wobec ludności polskiej, a szczególnie działaczy konspiracyjnych, spiskowcy czeladzcy postanowili przeprowadzić zamach na najbardziej znienawidzonego strażnika rosyjskiego Wołkowa Zebrania konspiracyjne odbywały się wówczas w Czeladzi w budynku przy ul. Kościelnej 3 (dom Teodora Makowskiego). Do planowanego zamachu doszło 8 maja 1906 r., podczas odpustu w kościele św. Stanisława, gdy na czeladzkim rynku zaroiło się od straganów i ludzi. W tłumie pojawił się węszący Wołkow. Wykonanie wyroku wziął na siebie właśnie „Czarny Janek”. Po pomyślnym przeprowadzeniu akcji, Dorobczyńskiemu udało się ujść cało, choć wielu konspiracyjnych przyjaciół, zostało aresztowanych, a część z nich zesłano na Sybir (m.in. Teodora Makowskiego),

-w 1912 r. wstąpił do Związku Strzeleckiego,

-w sierpniu 1914  wstąpił  do Legionów, był  dowódcą plutonu w I pp. Wyróżnił się w bitwie pod Konarami,  22 maja 1915 został ranny. Po bitwie wyróżniony w rozkazie przez Komendanta Piłsudskiego za zdobycie okopów rosyjskich i wzięcie do  niewoli 85 Rosjan. Przeszedł szlak bojowy 1 pp., był ranny w bitwie pod Kostiuchnówką.  

-w listopadzie 1916 został  awansowany do stopnia porucznika piechoty,

-po kryzysie przysięgowym z lipca 1917 był internowany w Benjaminowie, a po zwolnieniu wstąpił do Polnische Werhmacht.

-od listopada 1918 r. służył w wojski, uczestniczył w wojnie polsko- bolszewickiej, walczył na frontach litewskim, białoruskim i ukraińskim. Był m.in. dowódcą  7 pp. Odznaczony Virtuti Militari 5 klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami i 4- krotnie Krzyżem Walecznych.

-do lata 1924 służył w Słonimiu.

-31 VII 1924r. zwolniony do rezerwy jako kapitan piechoty, osiadł na roli. Otrzymał majątek Hołowczyce k. Wołkowyska. Mieszkając i zarządzając nim, pracował jednocześnie najpierw w Starostwie Wołkowyskim, później (1931 – 33) jako wójt gminy Podorosk.

-w marcu 1935 r. objął funkcję burmistrza Czeladzi, którą pełnił przez półtora roku. W tym czasie poznał Adelajdę Eljasińską, sosnowiczankę mieszkającą w Sielcu.

-w latach 1936-39 był  wiceprezydentem Kielc,

-w 1937r. ożenił się, mimo, że już od roku pracował w kieleckim magistracie, a w Czeladzi przychodzi na świat ich syn – Jan,

-latem 1939r żona, wraz z 2-letnim Jankiem przebywa w Kielcach, ale w obliczu wojny wysyła rodzinę na wschodnie kresy do Hołowczyc. Po zajęciu tego terenu przez Sowietów żona wraz z synem zostaje przez nich wywieziona na Sybir,

 -zmobilizowany 1 września 1939r. walczy podczas kampanii obronnej, ale nie znamy bliższych szczegółów,

-bardzo wcześnie wstępuje do konspiracji SZP, ale nie znamy przydziałów ani pełnionych funkcji,

-posługiwał się fałszywymi dokumentami na nazwisko Jan Dobrowolski. Pracował jako ogrodnik w majątku w Nieznanowicach koło Włoszczowy,

-zamordowany 10 czerwca 1944r. przez bojówkę PPR/AL. Stanisława Olczyka „Garbaty”. Pochowany na cmentarzu w Nieznanowicach.