Przeszowski Tadeusz

Zdjęcie z okupacji.

Pseudonim: „Tos”.
Stopień wojskowy: strzelec.
Placówka Włoszczowa Miasto Obwód Włoszczowa.
Oddział partyzancki Obwodu Włoszczowa M. Tarchalskiego „Marcin”.

Urodził się 12 czerwca 1916r. w Drohobyczu.
Ukończył gimnazjum w Kielcach.
Pracował jako mechanik w Stalowej Woli, a następnie w Urzędzie Skarbowym we Włoszczowie.
W wojsku nie służył z powodu choroby nerek.
Podczas okupacji pracuje w melioracji.
W 1943r. wstępuje do konspiracji i zostaje żołnierzem Placówki Włoszczowa Miasto, Obwód Włoszczowa.
W październiku 1943r. zagrożony aresztowaniem wstępuje do oddziału partyzanckiego Mieczysława Tarchalskiego „Marcin”, gdzie zostaje przydzielony do 1 kompanii.
27 listopada 1943r. ciężko ranny pod Bichniowem pozostaje na placu boju. Przewieziony przez Niemców do siedziby żandarmerii we Włoszczowie udaje Anglika (zna trochę język angielski). Opatruje go dr Pieńkowski, który informuje o tym rodzinę aresztowanego.
1 grudnia 1943r. przewieziony w okolice Oksy gdzie zostaje zastrzelony, a następnie pogrzebany.
Po 1945r. jego zwłoki ekshumowano i przeniesiono na cmentarz parafialny we Włoszczowie.