Wolski Jan

Stopień wojskowy: podchorąży

Placówka Czyżów Szlachecki w Obwodzie Opatów AK

Mieszkaniec wsi Czyżów w gminie Czyżów Szlachecki

-dowódca plutonu na Placówce Czyżów Szlachecki