Grabowski Jan

Pseudonim: "Wczele".

Stopień wojskowy: ppor.

Zastępca Komendanta Podobwodu II w Obwodzie Włoszczowa.

 

W konspiracji SZP już jesienią 1939r.
Brak danych o przebiegu służby.
Prawdopodobnie od czerwca 1944r. zastępca Komendanta Podobwodu II „Sęp” w Obwodzie Włoszczowa.