Stopień: plutonowy.
Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Od lata do jesieni 1943 roku kieruje łącznością zamiejscową Placówki Bogoria.
Jesienią 1943 roku skierowany na kurs łączności operacyjnej.
Od wiosny 1944r. dowódca patrolu dywersyjnego placówki, którym dowodzi do sierpnia 1944r.