Metto Stanisław

Pseudonim: "Stary".

Stopień wojskowy: sierżant.
Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

9 kompania 2 ppLeg. AK.

Mieszkał w Staszowie przy ulicy Długiej, gdzie znajdowała sie jedna ze skrytek z bronią Placówki.
W Służbie Zwycięstwu Polsce od 1939/40r.
Od chwili ukształtowania się Placówki Staszów zajmuje sie szkoleniem - do 26 lipca 1944r.
Od początku istnienia placówki, aż do 26 lipca 1944 roku jest też zastępcą Komendanta Placówki.
Od 11 marca 1943r. do czerwca 1943 roku pełni obowiązki Komendanta Placówki, w zastępstwie ukrywającego się chor. Józefa Cholewy "Wujek".
W drugiej połowie 1943 roku prowadził zajęcia z musztry oraz dowodzenia drużyną i plutonem w szkole podoficerskiej zorganizowanej przez por. Stefana Kępę "Pochmurnego" Komendanta Podobwodu Staszów.
8 kwietnia 1944rr. dowodzi grupą żołnierzy z Placówki Staszów przy odbiorze zrzutu lotniczego w Lesisku.
25 lipca 1944 roku zmobilizowany do udziału w akcji "Burza" zostaje członkiem oddziału partyzanckiego "Moskorzew". Bierze udział w walkach o Staszów.
Oddziały "Moskorzew" oraz "Dąb" tworzą 9 kompanię, która wchodzi w skład III batalionu 2 ppLeg. AK.

"Stary" prawdopodobnie od początku pełni w niej funkcję szefa kompanii.
W kompanii przez cały czas, aż do jej zdemobilizowania jesienią 1944r.