Rogala Ryszard „Żyrek”

Placówka Staszów, Obwód Sandomierz.

Zdjęcie powojenne.

Łącznik i kolporter prasy podziemnej na terenie placówki.
Brał udział w szkoleniu z zakresu obsługi broni.
Zmobilizowany w ramach akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” bierze udział w walce w Rytwianach i o Staszów. Prawdopodobnie zdemobilizowany w sierpniu 1944r.