Florian Edmund Adrian

Pseudonimy: „Florek”, „Liberator”, „Libra”,

Fałszywe nazwiska:  Franciszek Akrunowicz, vel Edmund Neuman, vel Czesław Wawerski,

Stopień wojskowy: kapitan

Szef Wydziału Lotniczego Komendy Okręgu Kielce AK.

Florian Adrian „Liberator”

Urodził się  8 listopada 1913 r. w Bydgoszczy,

-uczył się w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Bydgoszczy,

-w 1933 r. zdał egzamin dojrzałości,

-od 30 sierpnia 1933 r. w Szkole Podchorążych Piechoty w Różanie nad Narwią, po jej ukończeniu awansowany na stopień kaprala podchorążego,

-od 15 sierpnia 1934 r. w Szkole Technicznej Podchorążych Lotnictwa w Bydgoszczy, po jej ukończeniu 1 października 1937 r. awansowany na stopień podporucznika,

-przydzielony jako dowódca plutonu obsługi w eskadrze ćwiczebnej Szkoły Podchorążych Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie,

-od 1 sierpnia 1938 r. dowódca plutonu obsługi na lotnisku pomocniczym w Sobiejuchach,

-od 1 maja 1939 r. na lotnisku w Moderówce pod Jasłem,

-4 września 1939 r., podczas kampanii obrnnej, wraz z dywizjonem ewakuowany koleją (Jasło – Rzeszów – Przeworsk),

-od 8 września 1939 r. dowódca transportów kolejowych nr 1224 i 1225 do Łucka, dotarł do Równego,

-23 września 1939 r. w Gródku Jagiellońskim, dołączył do Ośrodka Zapasowego 82 Pułku Piechoty Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”,

-od 24 września 1939 r. dowódca kompanii ciężkich karabinów maszynowych 82 Pułku Piechoty,

-od 1 października 1939 przydzielony do 60 Dywizji Piechoty „Kobryń”, uczestniczył w walkach w rejonie Adamowa, Horodenki, Woli Okrzejskiej,

-od 6 października 1939 w Gułowie w niewoli niemieckiej, osadzony w obozie jeńców w Dęblinie, następnie w Radomiu.

-13 października 1939 r. uciekł z obozu i dotarł do Skarżyska-Kamiennej. W listopadzie 1939 wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, przydzielony do grupy „Gryfa”,

-od lutego 1940 jako oficer łącznikowy ZWZ w Kielcach prawdopodobnie w strukturach Rejonu Kielce w Obwodzie Kielce. Zagrożony aresztowaniem opuścił teren.

-od 7 kwietnia 1940 r. w Krośnie,

-24 kwietnia 1940 r przez Duklę i Hutę Polańską przekroczył granicę ze Słowacją, dotarł do Budapesztu,

- 1 czerwca 1940 r. dotarł do Marsylii (Francja) i wstąpił w Carpiagne do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Przydzielony do Polskich Sił Powietrznych w Lyonie-Foire,

-po upadku Francji, ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,

-od lipca 1940 r.  przydzielony do 300 dywizjonu bombowego. Uczestnik wielu akcji bojowych, 22 stycznia 1942 ranny podczas nalotu na Münster,

-20 marca 1941 r. awansowany na stopień porucznika,

-zgłosił się do służby w kraju został przeszkolony w ze specjalności w lotnictwie,

-5 października 1942 r. zaprzysiężony na rotę ZWZ-AK,

-26 stycznia 1943 r. - awansowany na stopień kapitana w związku z przeprowadzonym zrzutem w okupowanym kraju. Zrzucony do Polski w nocy 26/27 stycznia 1943 r. na placówkę odbiorczą „Żubr”, w rejonie miejscowości Promnik (na skraju lasu) 14 km od Kielc.

-po skoku dostaje się do Warszawy gdzie przechodzi okres aklimatyzacji,

-od marca 1943 r. przydzielony jako kierownik referatu informacyjno-wywiadowczego Wydziału Lotniczego Oddziału III Komendy Głównej AK.

-od czerwca 1944 r. szef Wydziału Lotniczego Komendy Okręgu Kielce AK.

-23 czerwca 1944 r. przypadkowo aresztowany przez gestapo w Kielcach, pod fałszywą tożsamością Czesław Wawerski, tego dnia zamordowany w Suchedniowie.