Chatys Henryk

Pseudonim: „Panewka”.

Stopień: strzelec.

Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.

Od września 1943 roku żołnierz patrolu dywersyjnego „Karawana” Podobwodu Staszów.
Zmobilizowany do akcji „Burza”. Jako żołnierz oddziału partyzanckiego „Modrzew” bieże udział w walce w Rytwianach i o Staszów.
Żołnierz 9 kompanii III batalionu 2 ppLeg. AK.
Zginął koło Bodzentyna.