Jeśkow Aleksander

Pseudonim: „Lont”
Stopień wojskowy: rotmistrz/major
Komendant Placówki Oleszno w Obwodzie Włoszczowa

Urodził się 22.06.1900 r. jako drugie dziecko Mikołaja i Adeli z Osmołowskich w ich majątku Kijowiec koło Iwieńca.
-maturę zdał w 1916 roku w Białymstoku,
-w 1917 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Był dwukrotnie ranny w nogę i prawą rękę,
-w 1920 r. brał udział w wyprawie na Kijów pod dowództwem generała Żeligowskiego. Za przepłynięcie Dniepru został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V stopnia,
-służył w kilku pułkach, m.in. w 13 Pułku Ułanów w Nowej Wilejce,
-w 1923 roku został zdemobilizowany w stopniu rotmistrza,
-w marcu 1939 roku został powołany do wojska. Brał udział w poborze koni na potrzeby wojska. Po wejściu wojsk sowieckich na tereny Polski rozbroił swój szwadron na przedmieściu Grodna.
-przez Łódź i Kielce został skierowany do Oleszna pow. Włoszczowa, gdzie zamieszkał w czynszówce dworu Konrada Niemojewskiego.
-nie wiemy jaką rolę pełnił w konspiracji, ale prawdopodobnie pod jego „opieką” znajdowało się ukrywane tam radio.
– od sierpień 1944 r. do styczeń 1945 r. Komendant Placówki Oleszno,
-w grudniu 1944 roku został przez generała Okulickiego awansowany do stopnia majora,
-w styczniu 1945 roku zniszczył dokumenty związane z działalnością w AK i zmienił nazwisko z "Jeśkow" na "Osmołowski" (panieńskie nazwisko matki), co zostało w 1953 roku wyrokiem Sądu w Kielcach usankcjonowane.
-w 1945 ożenił się z Janiną Kozarską. Jej rodzice Tadeusz Kozarski herbu Wąż i Maria byli właścicielami majątku Konopnica koło Wielunia. Po wybuchu wojny musieli opuścić majątek i odtąd przebywali w Olesznie.
-wyjechał z żoną do miejscowości Charbrowo koło Łeby, później mieszkał w Lęborku.
Zmarł 25.06.1986 r. w Gdańsku

Majątek Tupalszczyzna: Aleksander Jeśkow (stoi), zdjęcie z 1927 roku.